Beschikbaarheid van de inhoud van cursussen automatiseren

Vaak is het nodig om de inhoud van een cursus niet onmiddellijk en voor iedereen beschikbaar te stellen. Stel in wanneer een module beschikbaar moet komen. Dit is handig als je er zeker van wilt zijn dat eerst de cursusinhoud wordt doorgewerkt, voordat de cursisten toegang tot de afsluitende vragen krijgen.
 

Tijdsafhankelijke beschikbaarheid van cursusmodules

Toegang tot een module alleen op bepaalde tijden toestaan. Deze opties zijn beschikbaar:

  1. Altijd: de module is altijd toegankelijk.
  2. Periode: leg vast in welke periode de module beschikbaar moet zijn, bijvoorbeeld van 1 t/m 31 maart.
  3. X dagen na de cursusstart van de deelnemer: De module is pas toegankelijk wanneer de deelnemer al x dagen met de cursus bezig is.
  4. X dagen na afronding van de vorige module door de deelnemer: Deelnemers moeten na het voltooien van een module een bepaalde tijd wachten voordat ze toegang krijgen tot de volgende module. Als je geen wachttijd wilt voorschrijven, vul dan 0 dagen in.

Met het gebruik van voorwaarden voor modules kun je de cursussen op jouw online trainingsplatform nog dynamischer maken. Bovendien weet je zo zeker dat alle content in de gewenste volgorde wordt doorgenomen.
 

Duur van de toegang tot de cursus vanaf de inschrijving

Onder Cursus beheren > Opties vind je de instelling “Automatische deadline”. Hiermee kun je instellen hoe lang een cursist toegang moet hebben tot de cursus. Als je bijvoorbeeld 1 dag instelt, zal de deelnemer voor één dag toegang hebben tot de cursus. Daarna heeft de deelnemer geen toegang meer tot de cursus.