Rollen en rechten in Coursepath

Welke rol heeft autorisatie voor welke activiteiten in binnen de Coursepath academy? Dit artikel is bedoeld voor account managers en administratieve medewerkers in Coursepath. Je leest hier alles over de verschillende gebruikersrollen en autorisaties die Coursepath kent.

Taakverdeling in het Coursepath-rollensysteem

In Coursepath zijn er 6 rollen gebaseerd op taken zoals gebruikersbeheer, cursusbeheer, controle en feedback. Je kunt rollen toewijzen op zowel academy- als cursusniveau. Het is belangrijk om te weten dat leden meer dan één rol kunnen hebben.

De volgende tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de rechten op Academy niveau:

De volgende tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de rechten op Groepsniveau:

De volgende tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de rechten op Cursus niveau:

 

Geen beperking voor het toewijzen van rollen aan leden

Er is geen limiet voor het aantal gebruikersrollen in een academy. Dat betekent dat je zoveel managerrollen kunt toewijzen als je nodig hebt voor jouw eLearning-project en de interne processen en richtlijnen. Dit geldt ook voor de andere rollen. Bovendien kan elk lid meerdere rollen hebben. Deze kunnen per cursus verschillen. Een medewerker kan bijvoorbeeld op academy-niveau deelnemer zijn en dus deelnemen aan alle cursussen die voor de hele academy openstaan. Als hij echter bepaalde cursussen moet kunnen bewerken, dan krijgt hij voor deze cursussen de rol van auteur. Als hij daarnaast voor een bepaalde cursus alle rechten moet hebben, krijgt hij daarvoor de rollen van trainer, assistent en auteur. In de overige cursussen heeft hij deze rechten niet, tenzij hem deze rollen op academy-niveau toegewezen zijn.

Hoe worden rollen toegewezen aan leden en wie beheert de toegangsrechten?

Welke rechten leden hebben kan op hun profielpagina's worden ingezien en ook daar worden aangepast. Alleen managers hebben daarvoor de toegangsrechten.

Algemene uitgangspunten van het rollensysteem

De gebruikersrollen in Coursepath zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Adequaat en logisch beheer van de academy in bedrijfsomgevingen
    De toegangsrechten en veiligheidswaarborgen zijn ontwikkeld met het oog op het gebruik van online-academies door bedrijven. De gebruikersrollen hebben een bedrijfsachtige hiërarchie. Zo hebben bijvoorbeeld alleen managers toegang tot het systeembeheer en de logbestanden.
  • Toepassing van de beste veiligheidsprocedures
    De gebruikersrollen in Coursepath zijn duidelijk van elkaar gescheiden. Dankzij deze duidelijke afbakening en de verschillende hiërarchische niveaus kun je online-trainingen efficiënt in jouw organisatie implementeren.