Bulkverwerking van een groot aantal leden

Bulkverwerking

Op academy-niveau

Je kunt met de geselecteerde leden het volgende doen:

 1. Groepen, cursussen en ook cursusreeksen toewijzen
 2. Gebruikersaccounts de- en reactiveren (ook mogelijk op cursusniveau)
 3. Gebruikersaccounts permanent verwijderen (ook mogelijk op cursusniveau)
 4. Eigenschappen zoals land en zichtbaarheid van het profiel instellen
 5. Toegangscodes resetten

Op cursusniveau

Je kunt met de geselecteerde deelnemers het volgende doen:

 1. Uitnodiging (opnieuw) toesturen
 2. Cursussen laten overdoen
 3. Certificaten van meerdere deelnemers tegelijk als een ZIP-bestand downloaden
 4. Deelnemers van een cursus afhalen
 5. Via Acties > Eigenschappen bijwerken
  1. Land bepalen
  2. Zichtbaarheid van het profiel aanpassen
  3. Cursus-deadline bepalen
  4. Deelnamestatus “geslaagd”, “niet geslaagd” en “onbeslist” vastleggen
  5. Toegangscode resetten

Bulkverwerking efficiënt gebruiken

Je kunt in elk ledenoverzicht leden selecteren. In combinatie met de geïntegreerde zoekfunctie wordt deze functie nog nuttiger. Zoek bijvoorbeeld alleen naar leden die voor een cursus geslaagd zijn en download vervolgens een handig ZIP-bestand met de certificaten. Andere zoekfilters zijn b.v. “Geslaagd”, “Groepen” of “Rollen”.

Je kunt de zoekfilters ook gebruiken om op basis van rol of status acties uit te voeren.

Tip: Je hebt hier ook de mogelijkheid om naar gedeactiveerde ledenaccounts te filteren om deze b.v. te reactiveren of definitief te verwijderen. Daarvoor is het filter “Gedeactiveerd” beschikbaar.

Bepaalde profieleigenschappen bijwerken

Selecteer meerdere gebruikers en klik dan onderaan op “Eigenschappen bijwerken”. In de volgende stap kun je het land, de zichtbaarheid van het profiel en, voor anonieme accounts, de toegangscode opnieuw instellen. Dit laatste is handig wanneer een deelnemer het wachtwoord is vergeten. Met de nieuwe toegangscode kan vervolgens een nieuw wachtwoord worden gekozen.

Op cursusniveau kun je bovendien een cursusdeadline voor meerdere gebruikers tegelijk instellen en de deelnamestatus “geslaagd”, “niet geslaagd” en “onbeslist” vastleggen.